CAMPUSEDU YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Eğitiminize Yatırım, Geleceğinize Yatırımdır! Invest in YOURSELF, Invest in Your FUTURE
CampusEdu Slider

Training (PCT) Programı Nedir?

Amerika’da Maaşlı Staj/Training Programı Nedir?

Amerika’da Staj Programlarını yürüten yetkili birimi olan the U.S. Department of State’in staj programını 19 Temmuz 2007’de uygulamaya koyduğu düzenlemelerle ikiyi ayırdığından bahsetmiştik. Bunlardan ilki Internship Programı ve diğeri de Professional Career Training (kısaca Training Programı) Programıydı.


Training Programı için en önemli bilinmesi gerekenler şunlardır:

- Training programı staj yapmak istenilen alanda deneyime sahip ve çalışacağı şirketlerde orta düzey yönetici gibi konumlara getirilebilecek adaylar için geçerlidir.

- Training programına katılacak adayların sahip olması gereken nitelikler: 20 yaş ve üstünde olmak, üniversite mezunu ve mezun olduğu alanda en az 1 yıllık bir deneyime sahip olmak.

Training Program 2YADA

Üniversite mezunu olmayanlar veya mezun olduğu alan haricinde bir alanda staj yapmak isteyenler, ilgili alanda en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. Tüm deneyimler Amerika dışında kazanılmış deneyimler olmalıdır. Örneğin; mezun olduğunuz bölüm İktisat ise ve mezuniyetinizin üzerinden de en az 1 yıl geçmişse, mezun olduğunuz bu bölümden farklı bir alanda staj yapacaksanız, staj yapmak istediğiniz alanla ilgili olarak Amerika dışında (Türkiye veya başka ülkelerde) en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunu CV’nizde göstermek zorundasınız.

- Training programında staj yapılabilecek pozisyonlar; Rooms Supervisor, Banquets Supervisor, Management Trainee, IT, Finance, Accounting, Sales&Marketing vb.

- Training programı en fazla 18 ay sürebilmektedir. Ancak, Hospitality (Turizm ve Otelcilikle bağlantılı tüm alanlar) alanında yapılan tüm stajlar 12 ayla sınırlı kalmaktadır.

Training Program 3- Yeni düzenlemelere göre Maaşlı Staj programına katılacak adayların çalışacakları şirketlerin de belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Buna göre, ABD'deki işveren şirket bünyesinde en az 25 işçi çalıştırmalı ve yıllık cirosu en az 3 milyon dolar olmalıdır. Ayrıca ABD yasaları gereğince bu şirketlerin ABD’de yasal olarak iş yaptığını kanıtlayan belli numaralara sahip olmaları gerekmektedir. Bunlar:

•Dun and Bradstreet Number
•Employer Identification Number (EIN)
•Proof of Worker’s Compensation Insurance Policy

- Training ve Internship programına katılan adaylar vize görüşmelerine gittiklerinde DS-2019 formu yanında ayrıca DS-7002 olarak adlandırılan formu da götürmeleri gerekmektedir. DS-7002 formu staj programına katılan adayın çalışacağı şirkette neler yapacağını ve hangi eğitimlere tabii tutulacağını gösteren bir formdur. Bu formun diğer bir adı da Internship/Training Plan veya Staj Planı olarak isimlendirilmektedir.

Internship Programı ve Training Programı arasındaki temel farkların karşılaştırmalı şematik anlatımı için tıklayınız..


 
#
Tamam