CAMPUSEDU YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Eğitiminize Yatırım, Geleceğinize Yatırımdır! Invest in YOURSELF, Invest in Your FUTURE
CampusEdu Slider

Yurtdışı Sertifika Diploma

Eğitimini gördüğünüz alanda bilgilerinizi sağlamlaştırıp, sahip olduğunuz donanımı ispatlamanın ve yeni tecrübeler edinmenin en güzel yollarından bir olan sertifika programı pek çok alandan öğrenciye hitap etmektedir.

Sertifika Programları;

• Katılımcının eğitim gördüğü alandaki bilgilerine katkıda bulunacağı için, katılımcının uzman olduğu alanda, yani mesleki anlamda kendine olan güvenini artırır.
• Çalışacağınız alanda ön plana çıkmanızı sağlar. Sektörünüzde uzmanlaşmanıza yardımcı olur.
• Alanınızla ilgili bilgilerinizi uluslar arası alanda da pekiştirmiş olacağınızdan vizyonunuz genişleyecektir.

Belli bir konuda uzmanlaşmaya yönelik hazırlanan sertifika programlarına olan talep son 5 yıl içerisinde % 400 artmıştır. Üniversiteyi bitirmiş bir profesyonelin uzmanlaşmak istediği konu ile ilgili 3-5 ay içinde eğitim alabilmesi, ardından okulun ayarladığı bir şirkette sertifika eğitimi aldığı konuda staj yapabilmesi ve süresi 9 ayı geçen programlardan sonra 1 yıl yasal çalışma iznine sahip olması, sertifika programlarının popülerliğini arttıran ve sertifika programlarını master’a alternatif hale getiren en önemli etkenlerdir.


 
#
Tamam