CAMPUSEDU YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Eğitiminize Yatırım, Geleceğinize Yatırımdır! Invest in YOURSELF, Invest in Your FUTURE
CampusEdu Slider

İngiltere Vizesi İçin Belgeler

Öğrenci Ziyareti İçin Gereken Belgeler

 

 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
 • Varsa eski pasaportunuz.
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu ( VAF1). CAMPUSEDU Danışmanları tarafından bu form doldurularak size teslim edilecektir.
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalıdır.
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir. ( 6 aydan az süreli gidişler için 160 YTL)
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler aşağıdaki gibidir;
  • a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
  • b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,
  • c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
  • d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )
  • a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri )
  • b) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası, şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların İngilizce’ye tercüme edilmesi zorunludur )
  • c) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ). Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri-Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubunun İngilizce olması zorunludur.
  • d) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları, banka cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )
  • e) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı fotokopisi, hisse senedi, vs. )
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki üniversitenin koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve transkriptiniz.
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):
  • a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
  • b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi ) Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik, su faturaları vb.
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli belge 
  ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ). İngilizce olması zorunludur.

 

Öğrenci ( Uzun Süreli Öğrenciler ) / Öğrenci Adayı Vizesi İçin Gereken Belgeler

 

 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
 • Varsa eski pasaportunuz.
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu form danışmanlarınız yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez kalem ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.
  • VAF 3 FORMU
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar kabul edilmez.
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler aşağıdaki gibidir;
  • a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
  • b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,
  • c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
  • d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )
  • a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri )
  • b) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası, şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların İngilizce’ye tercüme edilmesi zorunludur )
  • c) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ). Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri-Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubunun İngilizce olması zorunludur.
  • d) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları, banka cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )
  • e) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı fotokopisi, hisse senedi, vs. )
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki üniversitenin koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve transkriptiniz.
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):
  • a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
  • b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi ) Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik, su faturaları vb.
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli belge ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ). İngilizce olması zorunludur.

 

 


 
#
Tamam